Công ty có giấy phép xử lý chất thải thường, chất thải công nghiệp, vận chuyển chất thải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp, nên quý công ty, doanh nghiệp an tâm khi liên hệ.